עמוד בית אודות צור קשר English
מים ביוב ותיעול תאום תוכניות ומערכות תשתית מפעלים איזוריים ומטש"ים מאגרים והשבת קולחים עבודות בחו"ל

עבודות בחו"ל

מגלש בסכר או ווי ווי בניגריה
מגלש בסכר או ווי ווי בניגריה
מגדל יציאה בסכר או ווי ווי בניגריה
מגדל יציאה בסכר או ווי ווי בניגריה
מתקן יציאה חדש סכר גורוניו
מתקן יציאה חדש סכר גורוניו
מתקן יציאה חדש סכר גורוניו
מתקן יציאה חדש סכר גורוניו
סיכרון הקמת מתקן
יציאה חדש סכר גורוניו
סיכרון הקמת מתקן<br> יציאה חדש סכר גורוניו
ניגריה

תכנון כללי ומפורט למערכת אספקת מים עירונית לעיר AZARE  כ- 300,000 נפש התכנון כולל תחנות שאיבה, בריכות אגירה, מגדלי מים וקווי הולכה בקטרים שונים ( M 10 $).

תכנון סכר OWIWI  בנפח של 000, 30,000 מ"ק עם מתקן לטיפול במי שתיה והשקייה  לשטח של 2,000  הקטר.

תכנון מתקן לטיפול במי שתייה לעיר MAKURDI בניגריה בנפח יומי של 100,000 מ"ק.

תוכנית אב לאספקת מים לעיר MAKURDI בניגריה (500,000 נפש). 

מתקן יציאה חדש מגדל ותעלה (8 מ"ק שניה) בסכר גורוניו (80 מלמ"ק).

ג'אמיקה

תכנון כללי ומפורט לאספקת מים עירונית לאיזור תיירות "DUNCANS". התכנון כולל תחנות שאיבה, בריכות אגירה וקווי הולכה בקטרים שונים ( M 5 $).

בולגריה

תכנון תשתיות מים, ביוב, נקוז ומתקנים שונים במערכות אלו כולל מט"ש מקומי לשכונת מגורים חדשה  KALIMANZI ליד VARNA (4,500 יח"ד)

רומניה

תכנון תשתיות מים, ביוב, נקוז ומתקני שאיבה ואגירה לשכונת מגורים של כ-5,000 יח"ד לשלב סופי בעיר BUCAREST

 
זכויות שמורות  © תלם 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים Copyright © 2008 T.L.M. Engineers (G.SH.) Ltd.
H.G.M. Infrastructures Desing (1998) Ltd