עמוד בית אודות צור קשר English
מים ביוב ותיעול תאום תוכניות ומערכות תשתית מפעלים איזוריים ומטש"ים מאגרים והשבת קולחים עבודות בחו"ל

מפעלים איזוריים ומטש"ים

תכנון מפעלי ביוב אזוריים כולל מתקני טיפול שפכים לכל יישובי מועצה אזורית גליל תחתון,  ליישובי בקעת בית הכרם, ליישובי ואדי ערה.   
מט"ש עין שמר, מט"ש יבניאל, מט"ש הזורעים, מט"ש חולתה יסוד המעלה, מט"ש משמר הירדן, מט"ש מנשה 3, מט"ש עירית קרית גת, מט"ש לבנים.

פירוט מתקני הטיפול:

הכנת תכנון מפורט ופיקוח על הביצוע של מתקן טיהור שפכים לישובי גליל תחתון בשיטתS.B.R , ספיקה שלב א'  12,000 מק"י, שלב סופי 18,000 מק"י.

איכות קולחים 20/30 המתקן פועל כ- 3 שנים.

הכנת תכנון מפורט ומסמכי מכרז למתקן טיהור שפכים עין שמר המשרת את הישובים אום אל פחם, ערערה, ערה וישובי מ.א. מנשה 36,000 מק"י שלב סופי.

תכנון מפורט לביצוע של מתקן טיהור שפכים קרית גת בשיטה של בוצה משופעלת.
ספיקה יומית שלב א' 12,000 מק"י שלב סופי 24,000 מק"י, איכות קולחים 20/30.
(זכיה במכרז בשיטת DBOT, היזם חב' קל בנין).

תכנון מפורט לביצוע של מתקן טיהור שפכים לבנים בשיטה של בוצה משופעלת.
ספיקה יומית שלב א' 8000 מק"י שלב סופי 12,000 מק"י איכות קולחים 10/10.
(זכיה במכרז בשיטת DBOT, יזם חב' גאון אגרו).

שותפויות תכנוניות למכרזי  B.O.T  למטשי"ם:

נהריה, קרית גת, לבנים, בית שאן, עכו, ביתניה , ערוער בנגב.

 
זכויות שמורות  © תלם 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים Copyright © 2008 T.L.M. Engineers (G.SH.) Ltd.
H.G.M. Infrastructures Desing (1998) Ltd